en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
16 Νοεμβρίου 2011
Το ΥΠΕΚΑ πετάει στα σκουπίδια τις γνωμοδοτήσεις των επιστημονικών συμβουλίων του!
Για πρώτη φορά στην ιστορία όλων των υπουργείων περιβάλλοντος, υπουργοί αγνοούν τόσο προκλητικά τη γνωμοδότηση θεσμοθετημένου συλλογικού οργάνου! Πρόκειται για τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον Αναπληρωτή Νίκο Σηφουνάκη.
 
Ο σκανδαλώδης παραγκωνισμός αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) που ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να εκφράζει επιστημονική γνώμη για τα χωροταξικά σχέδια και τη χωροταξική πολιτική της χώρας. Στην περίπτωση όμως του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, οι δυο υπουργοί επέλεξαν να υπογράψουν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση πριν καν το Εθνικό Συμβούλιο ολοκληρώσει τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4 Νοεμβρίου, την ίδια ακριβώς μέρα που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η γνώμη των μελών του Εθνικού Συμβουλίου!
 
Όπως τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και WWF Ελλάς, που συνεκπροσωπούνται στο Εθνικό Συμβούλιο, το ΕΣΧΣΑΑ είχε επανειλημμένα στο παρελθόν δεχθεί ανοίκειες πιέσεις από πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ για αλλοίωση της γνώμης των μελών του σε «καυτά» χωροταξικά σχέδια, όπως αυτό για τον τουρισμό. Τέτοια όμως κατάφωρη αγνόησή του, που δημιουργεί προφανή ζητήματα νομιμότητας της όλης διαδικασίας, συμβαίνει πρώτη φορά!
 
Το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο θεσμοθετεί απαράδεκτες ρυθμίσεις που επικεντρώνουν στη συντήρηση και νομιμοποίηση της άκρως προβληματικής υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο σήμερα. Επιμένει στη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών σε θέσεις ακατάλληλες για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, πράγμα που είχε τονιστεί ιδιαίτερα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και το ΕΣΧΣΑΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
 
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τους Υπουργούς Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Νίκο Σηφουνάκη να βγάλουν τα προσωπεία δημοκρατικότητας και επιστημονικής διαβούλευσης και να δηλώσουν με ειλικρίνεια ότι δεν έχουν διάθεση συνεργασίας με τα συλλογικά του Υπουργείου, τα οποία οι ίδιοι υποχρεούνται να συμβουλεύονται. Αφού τα αγνοούν με τέτοιο προκλητικό τρόπο, ας είναι ειλικρινείς και διαφανείς τουλάχιστον με τις προθέσεις τους. Οι οργανώσεις δηλώνουν επίσης ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επιστημονικά άρτιες γνώμες για τη χωροταξία στην Ελλάδα, όπως η συγκεκριμένη που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, και θα συνεχίσουν να τις εκφράζουν ακόμη πιο έντονα και έξω από τα εποικοδομητικά πλαίσια θεσμοθετημένων οργάνων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 
Παρεμπιπτόντως, οι οργανώσεις παρατηρούν πως από τις χθεσινές προγραμματικές του Υπουργού ΠΕΚΑ απουσίαζε παντελώς η προστασία του περιβάλλοντος…
 
Επικοινωνία: Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς, τηλ. 6982471722 
Μαλαμώ Κορμπέτη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ. 6946249450
 
Σημειώσεις προς συντάκτες:
1.             Το ΕΠΧΣΑΑ θεσμοθετήθηκε με το άρθ. 4, παρ. 3 του ν. 2742/1999. Κατά τον νόμο: «Το Συμβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. Έργο του Συμβουλίου είναι η υποβολή γνωμοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με την εθνική χωροταξική πολιτική και πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την εφαρμογή τους. Ειδικά, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και συμμετέχει περιοδικώς με γνώμες και παρατηρήσεις στη διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησής τους. Οι γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συμβουλίου υποβάλλονται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων.»
2.             Η κοινή υπουργική απόφαση 31722/4−11−2011 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» είναι αναρτημένη στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
3.             ΟΙ θέσεις των 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για το συγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο είναι αναρτημένες εδώ.
Email RSS Facebook Twitter YouTube
Copyright © 2018 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr