en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
6 Μαρτίου 2015
Συνεργάτες της BirdLife συνεργάζονται σε όλη την Μεσόγειο για την προστασία των θαλασσοπουλιών

Ειδικοί στα θαλασσοπούλια και στην προστασία της θαλάσσιας ζωής συγκεντρώθηκαν στο Χαμμαμέτ της Τυνησίας για να συζητήσουν γύρω από τα τελευταία ευρήματα για τα θαλασσοπούλια, καθώς και τις κύριες απειλές που αυτά αντιμετωπίζουν.Σε αυτό το εργαστήρι, η Birdlife εκπροσωπήθηκε από τους κατά τόπους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των Amis des Oiseaux- BirdLife Τυνησίας και BirdLife Μαρόκου (GREPOM), ενώ ανάμεσα στους εταίρους στην Ευρώπη βρέθηκαν η SEO/BirdLife στην Ισπανία, η BirdLife Μάλτα και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Το εργαστήρι διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) σε συνεργασία με την MedMaravis και αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε οι ειδικοί όλης της Μεσογείου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους γύρω από την προστασία των θαλασσοπουλιών.

Η Marguerite Tarzia, Υπεύθυνη της BirdLife για τα Θαλάσσια Θέματα στην Ευρώπη, δήλωσε: «Τα θαλασσοπούλια της Μεσογείου αντιμετωπίζουν στ’ αλήθεια παν-Μεσογειακές απειλές όπως, την υπεραλίευση, την τυχαία παγίδευση στα αλιευτικά εργαλεία, την εισαγωγή θηρευτών, την καταστροφή των ενδιαιτημάτων εξαιτίας κακού σχεδιασμού και τη θαλάσσια ρύπανση. Διεθνείς συναντήσεις όπως αυτή αποτελούν έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους συνεργασίας για την προστασία αυτής της εκπληκτικά πλούσιας θάλασσας». Ως φυσικό επακόλουθο αυτής της συνάντησης, η BirdLife, σε συνεργασία με την BirdLife Μάλτα, θα διοργανώσουν ένα ακόμα διεθνές εργαστήρι για τη διατήρηση των θαλασσοπουλιών της Μεσογείου στις 23- 27 Νοεμβρίου, που θα επικεντρώνεται στην προστασία των θαλασσοπουλιών κατά μήκος των εθνικών συνόρων και των χωρικών υδάτων της Μεσογείου και θα εξετάζει τις κύριες απειλές και τις αποτελεσματικότερες μεθόδους και μηχανισμούς προστασίας.

Η γνώση και η εμπειρία της BirdLife για τα θαλασσοπούλια είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνθηκών διατήρησής τους σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Δρ. Benjamin Metzger, Επικεφαλής Ερευνητής της BirdLife Μάλτας δήλωσε, «Έχουμε μόλις ολοκληρώσει τρία χρόνια εντατικών ερευνών παρακολούθησης των Μύχων της Μεσογείου στην περιοχή της Μάλτας και τώρα προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές που θα πρέπει να οριστούν ως χώροι διατήρησης του είδους. Το πρόγραμμα αυτό θα επιβλέπει τον καθορισμό της πρώτης Θαλάσσιας Ζώνης Ειδικής Προστασίας στην Μάλτα.

Το 2014, η Ισπανία ανακοίνωσε τη δημιουργία 39 νέων Θαλάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας, βασιζόμενη στον κατάλογο των θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (IBAs) της SEO/BirdLife. Αυτό αύξησε δραματικά την προστατευόμενη θαλάσσια έκταση στην Ισπανία. Ωστόσο, για την προστασία ακόμα πιο απειλούμενων θαλασσοπουλιών, όπως ο Mύχος των Βαλεαρίδων, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Pep Arcos, Συντονιστής Θαλάσσιων Θεμάτων της SEO/BirdLife, ανέφερε ότι «Παρόλο που οι πρόσφατες έρευνες για τον Μύχο των Βαλεαρίδων εκτιμούν μεγαλύτερους πληθυσμούς των αναμενόμενων, αυτό δεν αντανακλά κάποια πραγματική αύξηση, αλλά καλύτερη εκτίμηση του πληθυσμού. Αντιθέτως, αυτό το είδος αντιμετωπίζει ακόμη ραγδαία μείωση και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν πως η κύρια αιτία είναι η τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή, το είδος θα εξαλειφθεί μέσα στον επόμενο αιώνα».

Η τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών στα αλιευτικά εργαλεία παραμένει η κύρια απειλή για πολλά θαλασσοπούλια της Μεσογείου. Η BirdLife αγωνίζεται να κατανοήσει την έκταση του προβλήματος, ενώ αναζητά λύσεις ώστε να αποτρέψει την θανάτωση θαλασσοπουλιών. Παρόλο που σε κάποιες μικρές εκτάσεις έχει υπάρξει σχετική πρόοδος ως προς την ποσοτικοποίηση του προβλήματος, δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσα πουλιά παγιδεύονται σε ολόκληρη την περιοχή και ουδέποτε έχει υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Πρόσφατα η BirdLife έθεσε σε λειτουργία την ευρωπαϊκή Seabird Task Force ώστε να αντιμετωπίσει με συνέπεια και συνεργασία το πρόβλημα της τυχαίας παγίδευσης των θαλασσοπουλιών στην περιοχή. Με τη διεθνή εμπειρία που αποκόμισε από την Albatross Task Force, που δραστηριοποιείται στην Νότια Αφρική και την Νότια Αμερική, η ομάδα των ειδικών παρατηρητών μας συνεργάζεται με παράκτιους ψαράδες που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού στην περιοχή της ισπανικής Μεσογείου, ώστε να κατανοήσουν το πρόβλημα και να βρουν τις σωστές και αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση του αριθμού των θαλασσοπουλιών που θανατώνονται. Η BirdLife στοχεύει στην επέκταση του έργου της σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Οι Συνεργάτες της BirdLife στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα ενεργοί όσον αφορά τη διατήρηση των θαλασσοπουλιών:

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία παρακολουθεί τα θαλασσοπούλια στην Ελλάδα, σε συνέχεια του πρόσφατου προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια. Mε τη χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ Λεβέντη, εργάζεται για την απογραφή των αποικιών των θαλασσοπουλιών ως Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBAs) και τον ορισμό καθορισμό θαλάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας.

Η BirdLife Σλοβενίας (DOPPS) ολοκληρώνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE (SI-MARINE) για να εντοπίσει τις Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBAs) που είναι κατάλληλες για την προστασία του Θαλασσοκόρακα.

Στην Ιταλία, η LIPU εντοπίζει τις Θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBAs) όπου αναπαράγεται ο Αρτέμης.

Στην Κροατία, η BIOM χαρτογραφεί τα διαχειμάζοντα θαλασσοπούλια κατά μήκος της ακτογραμμής της, ώστε να βοηθήσει στον καθορισμό της προστατευόμενης περιοχής, ενώ εργάζεται πάνω σε προγράμματα αποκατάστασης των νήσων για την αναπαραγωγή του Ποταμογλάρονου.

Η  SEO/BirdLife υπεραμύνεται των προσπαθειών για τη διατήρηση του απειλούμενου με εξαφάνιση Μύχου των Βαλεαρίδων, παρακολουθώντας τις αποικίες του είδους στις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς επίσης και μέσω της διαχείρισης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του πρόσφατου προγράμματος INDEMARES. Αυτή την στιγμή υλοποιούν σε συνεργασία με την BirdLife, την Seabird Task Force κατά μήκος ενός τμήματος των ακτών της ισπανικής Μεσογείου.

Η BirdLife Μάλτας ολοκληρώνει αυτήν την στιγμή το πρόγραμμα EU LIFE+ Malta Seabird, που έχει σαν στόχο την αναγνώριση των Σημαντικών Θαλάσσιων Περιοχών για τα Πουλιά (IBAs) για τον ενδημικό Μύχο της Μεσογείου τόσο εντός, όσο και πέρα από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Μάλτας.
 

Email RSS Facebook Twitter YouTube
Copyright © 2018 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr