en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βραυρώνα
Γνωρίζοντας έναν παράκτιο υγρότοπο

Η περιοχή της Βραυρώνας καθώς και το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα αποτελούν τους μοναδικούς υγρότοπους της Αττικής που ανήκουν στο Δίκτυο NATURA 2000. Η περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) με το όνομα «Βραυρώνα-Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» και κωδικό GR3000004.

Το σύμπλεγμα υγρότοπος, ποταμός Ερασίνος, εποχιακά κατακλυζόμενες εκτάσεις, αμμώδης ακτή και αβαθής όρμος, διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά φυσικού περιβάλλοντος που το αξιολογούν σαν σημαντικό για διατήρηση. Σε μία περιορισμένη έκταση που καταλαμβάνει σήμερα ο υγρότοπος, αναπτύσσονται πολλές και ποικίλες χρήσεις, όπως η γεωργία, η βόσκηση, η λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου, η αναψυχή. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν ένα χώρο σημαντικής έκτασης και φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ειδών πανίδας. Στην ορνιθοπανίδα της περιοχής μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 είδη, μεταξύ των οποίων περίπου 30 προστατευόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης απαντώνται σπάνια είδη φυτών και ζώων (2 είδη θηλαστικών και 4 αμφιβίων και ερπετών) καθώς και αξιόλογοι οικότοποι (υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδώνιας, υγρά λιβάδια, καλαμώνες, θαμνώνες με αλμυρίκια).

Το φυσικό περιβάλλον στη Βραυρώνα εναρμονίζεται με την ανθρώπινη παρουσία, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο ναός της Αρτέμιδος και το ηρώο της Ιφιγένειας, κτίστηκαν ψηλά στο βράχο διότι και στην αρχαιότητα ο χώρος αυτός πλημμύριζε. Η ποικιλία του τοπίου είναι αποτέλεσμα του ανάγλυφου και της πολύχρονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου - φυσικού περιβάλλοντος.

Οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους προστατευόμενους βιότοπους της Βραυρώνας. Η περιήγηση περιλαμβάνει μικρό περίπατο στον υγρότοπο και την παράλια ζώνη, ενημέρωση για τη σημαντικότητα των οικοτόπων, τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου οργανώνεται παρατήρηση πουλιών με τη διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού (κιάλια, οδηγοί πουλιών) και τη συνοδεία έμπειρων μελών της Ορνιθολογικής.
 

Η περιήγηση διαρκεί περίπου 3-4 ώρες.
 

Εδώ θα βρείτε τις "Οδηγίες Πρόσβασης για τον υγρότοπο της Βραυρώνας"


Δήλωση συμμετοχής για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (αρχείο doc)

Για την επίσκεψη στον υγρότοπο της Βραυρώνας το σχολείο θα πρέπει να συμπληρώνει σχετική φόρμα μετά από επικοινωνία με την κα Πηνελόπη Πετράκου στο Γραφείο Επικοινωνίας στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Α. Τρίτσης" (τηλ./φαξ: 210 2316977, park@ornithologiki.gr)
 

Τα πουλιά της Βραυρώνας

Virtual Tour of Vravrona

Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης του Υγροτόπου της Βραυρώνας

Συντελεστές του προγράμματος είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο Δήμος Μαρκοπούλου.
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Athens International Airport
Δήμος Μαρκόπουλου
Natura 2000
Copyright © 2017 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr