Υλικό ενημέρωσης - Εκδόσεις

Στην Ελλάδα απαντούν περισσότερα από 450 είδη πουλιών. Τα πιο πολλά αποφεύγουν τον άνθρωπο και...
Ενημερωτική έκδοση για το πρόβλημα της χρήσης και διασποράς στη φύση δηλητηριασμένων δολωμάτων:...
Ο Οδηγός αναγνώρισης «Τα πουλιά της Θεσσαλονίκης» που εκδόθηκε σε συνεργασία με τη...
Public Awareness - Education

Public Awareness - Education

Follow the work we do and how we go about doing it. Join our hard-working scientists, conservationists, staff and volunteers as we push forward with our mission. Share our successes, follow our projects and campaigns, and learn more about the challenges we face and how we can all act to overcome them, as we continue to work together to save nature. 

more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter